<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1195114&amp;fmt=gif">

Vijf adviezen voor het opzetten van een succesvol agile scrum team

Nog niet zo heel lang geleden sprak ik met een teamlead van een Mendix Scrum Team bij één van onze klanten. Hij vertelde dat ze inmiddels over een groep Mendix developers beschikten en dat de eerste projecten waren gestart. “We zijn nu een groep Mendix ontwikkelaars, maar zijn we nu ook een Agile Mendix Team?”, vroeg hij. “Zijn we als team op de juiste manier ingericht om succesvol te kunnen zijn met Mendix?”

Dit is een vraag waar veel Agile Mendix teams mee worstelen. Vanuit de standaard Agile Scrum theorie is wel bekend hoe een Scrum team eruitziet, maar hoe zorg je ervoor dat je als team succesvol bent? Hoe zorg je ervoor dat jouw team autonoom opereert en tegelijkertijd deel blijft uitmaken van de rest van de organisatie?

Om een succesvol agile team in te richten, is het belangrijk om de onderstaande vijf adviezen in acht te nemen.
groep5
Denk vanuit benodigde skills en niet vanuit beschikbare skills

Wanneer je start met een nieuw Agile Scrum team is het goed om als eerste te bepalen welk doel je met het team nastreeft en welke skills daarvoor nodig zijn. Ga vanuit de benodigde skills de teamleden selecteren of opleiden. Laat je hierbij niet leiden door de aanwezige skills en beschikbare collega’s, want dan verlies je direct je kernwaarden uit het oog. Is bijvoorbeeld UX belangrijk voor het succes van een project, voeg dan een UX-expert aan het team toe.
groep-1

Stel een team samen dat zich daadwerkelijk kan focussen

Bij het starten van een nieuw team zien we dat mensen die al werkzaam zijn binnen de organisatie parttime aan het agile team worden toegevoegd. Volkomen verklaarbaar en vaak heel logisch, maar dit is vaak ook de oorzaak van een falend project. Wanneer iemand zich niet volledig kan focussen op een project of constant wordt weggeroepen voor zijn andere functie, dan verlies je kracht en met name de snelheid van het agile sprinten. De grote voordelen van agile werken maak je waar wanneer je over een team beschikt dat zich volledig kan focussen op het project. Daarnaast is het ook veel leuker voor de teamleden als ze volledig onderdeel zijn van het team.

groep2Benoem rollen en verantwoordelijkheden binnen het team

Iedereen is wel bekend met de standaardrollen binnen een Agile Scrum team. Deze rollen worden ook vaak toegekend aan specifieke teamleden. We hebben dan de beschikking over een Scrum Master, een Product Owner en overige leden van het team. Organisaties verzuimen de verwachtingen en verantwoordelijkheden van het team vast te leggen. Bepaal met elkaar het proces en de Definition of Done. Wat zijn de benodigde acties en waar liggen de verantwoordelijkheden? Stel ook het te realiseren kwaliteitsniveau vast en leg vast hoe je dit gaat realiseren.

groep4

Focus op alignment met de business

Dit is een heel belangrijk punt. Agile werken heeft als doel om toegevoegde waarde voor de business te leveren. Dit lukt alleen wanneer je als team heel dicht tegen de business opereert. Benoem welke rollen dit contact concreet maken. UX kan hierin bijvoorbeeld een heel belangrijke rol vervullen. Een goed UX-traject zorgt ervoor dat de je de business echt begrijpt en dat het eindresultaat beter voldoet aan de verwachtingen. Maar bijvoorbeeld ook developers en testers zijn hierin belangrijk. Wat wil je bereiken met de Agile ceremonies en hoe bereik je dat? Bespreek met het team hoe je in aanloop naar de eerste sprint, tijdens het sprinten en na de sprint (beheerfase) ervoor zorgt dat je op één lijn blijft met de business en maak dit concreet met acties.

groep3
Maak als team de verantwoordelijkheden voor niet teamleden expliciet

Tot slot, de invloed op het succes van een agile team ligt voor een groot deel bij het team zelf, maar vergeet hierbij de stakeholders niet. Maak de verwachtingen van de stakeholders helder en duidelijk. Een bekende factor is in dit verband de verwachting rondom testen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de informatie vanuit de stakeholders. Welke input verwacht je van de stakeholders en op welke manier kunnen ze de input leveren? De output die het team kan leveren is vaak net zo goed als de input die het krijgt. Zorg er daarom voor dat je bij de inrichting van het team en het bepalen van de verantwoordelijkheden, de stakeholders niet vergeet.

Vanuit mijn ervaring zijn dit de vijf aandachtsgebieden of uitdagingen die van grote invloed zijn op het succes van het een Agile Mendix Scrum team. Wellicht zitten er herkenbare punten tussen en misschien heeft u andere uitdagingen. Graag kom ik met u in contact om hierover van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.
New call-to-action

Robert Huisintveld

Robert Huisintveld is Delivery Manager at Mansystems. As a Delivery Manager, he is continuously involved in Mendix projects from an strategic, project management and quality management perspective. Robert helps companies in setting up Mendix practices and fulfilling thier objectives.