<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1195114&amp;fmt=gif">

    Vijf adviezen voor het opzetten van een succesvol agile scrum team

    Nog niet zo heel lang geleden sprak ik met een teamlead van een Mendix Scrum Team bij één van onze klanten. Hij vertelde dat ze inmiddels over een groep…
    Pagina 1 van 1 « 1 »