<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1195114&amp;fmt=gif">

Bouw je eigen interne Mendix-team: de business case

Low-code platformen zijn ontwikkeld om apps te kunnen bouwen zonder specifieke programmeerkennis. Organisaties kunnen hierdoor sneller innoveren en controle houden over het bouwproces. Maar om te kunnen beslissen of het nieuwste idee ook de nieuwste app moet worden en hoe deze eruit moet komen te zien, is wel enige kennis van low-code vereist. En dus schakelen organisaties de hulp in van een partner die verstand heeft van agile methodologieën, veel ervaring heeft met het low-code ontwikkelen van apps en die ook de ondersteuning kan bieden als de app is gelanceerd.  En dat werkt, totdat je als organisatie gaat beseffen dat alle kennis over het low-code bouwen van innovatieve apps bij derden wordt opgebouwd.

Digitale transformatie is het integreren van IT-ontwikkeling in al je bedrijfsdoelen. Van groot belang daarbij is dat je als organisatie verder kunt bouwen op succesvolle implementaties, kunt blijven innoveren en de kennis intern opbouwt. Cultiveer daarom je eigen strategisch interne Mendix-team!

Stap 1
Bepaal de kosten van het ontwikkelen van je huidige Mendix-app.

Gemiddeld # voltijd consultants X gemiddelde duur van een project per maand* X gemiddelde kosten van een consultant per dag = kosten huidige Mendix-app.

Stap 2
Wat is de juiste mix van ingehuurde en interne experts?

Om te beginnen met het opbouwen van een eigen Mendix-team moet je eerst je eigen Mendix-ontwikkelaars gaan opleiden. Echter, deze nieuw opgeleide medewerkers kunnen niet direct de Senior Mendix Consultants vervangen en dus is raden wij een mix aan:

1 Senior Mendix Developer, in te huren via uw Mendix Expert Partner, op 3 nieuw getrainde Mendix-medewerkers.

Met deze mix heb je een juiste balans in het team om te kunnen blijven door ontwikkelen, kwaliteit te kunnen waarborgen en interne kennis op te bouwen.


Stap 3
Hoe bereken je de business case?

Om een goede afweging te maken tussen kosten en winst bij het opbouwen van je eigen Mendix-team zijn een aantal componenten van belang: de kosten voor inhuur van een Senior Mendix-consultant, de duur van het project en de kosten voor het opleiden en inhuren van eigen trainees. Als al deze variabelen bekend zijn kunnen we een berekening maken.

Ga naar build-it-together om een berekening op te vragen


Stap 4
Hoe zit het met de kwaliteitscontrole als ik een eigen Mendix-team heb?

Ook met een intern Mendix-team kun je de kwaliteit waarborgen. De Mendix Application Test Suite (ATS) ondersteunt niet alleen het testen van de door uw team ontwikkelde code, maar test ook de acceptatie binnen uw business. Natuurlijk wilt u ook weten of de performance van uw app, ook tijdens het ontwikkelproces, voldoet en wanneer er assistentie nodig is vanuit operations. Met de Mendix Application performance monitor (APM) behoudt uw inzicht en controle over de performance van uw app in ontwikkeling. Problemen voorkomen is goedkoper dan problemen in een latere fase op moeten lossen en deze twee tools helpen daarbij.

 

Stap 5
Je hoeft het niet alleen te doen. Zoek de juiste strategisch partner om je verder op weg te helpen!

Als uw Mendix Expert Partner kan Mansystems u helpen de eerste stappen te zetten op de weg naar een eigen Mendix-team. Wij helpen onze klanten hun digitale transformatie te verwezenlijken door het inzetten van Senior Mendix Consultants, het opleiden van Mendix Experts via onze Mendix Academy en de ontwikkeling van tooling (ATS en APM), zodat de nieuw ontwikkelde apps altijd voldoen aan de vereiste kwaliteitsnorm.

Bereken nu wat jij kunt besparen!

Customer testimonial

"Samen met Mansystems hebben we een team van Mendix-professionals neergezet om voor de lange termijn te kunnen innoveren bij Zilveren Kruis. Door de mogelijkheid die Mansystems biedt met hun Mendix Academy kunnen we investeren in een intern Mendix team en vergroten wij onze continuïteit in kwaliteit en innovatie tegen lagere kosten. "

Hans Voorthuijzen
Head information Management, Zilveren Kruis

Sander van den Deijssel

Sander helps organizations shape their digital transformation by utilizing low-code. With all the knowledge and experience at Mansystems, Sander ensures that our customers get the best out of the Mendix platform: successful projects with impact!