<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1195114&amp;fmt=gif">

Het ontwikkelproces van bedrijfsapplicaties met low-code in 5 stappen

Innoveren en digitaal transformeren als organisatie ingewikkeld en tijdrovend? Dat is verleden tijd wanneer je met low-code platform Mendix je eigen bedrijfsapplicaties laat ontwikkelen. Lees hier uit welke 5 stappen dit ontwikkelproces bestaat.

Het Rapid App Delivery-platform Mendix is volgens Gartner en Forrester een leider in low-code app development en zorgt dat je met je team simpel en snel innoveert door je eigen business applicaties te ontwikkelen. Het ontwikkelproces van je eigen business applicatie – waarbij zowel niet-ontwikkelaars, IT, als een low-code partner zoals Mansystems betrokken zijn – is grofweg in 5 stappen te verdelen.

Stap 1: Start altijd met de User Stories

Een applicatie wordt altijd gebouwd voor mensen. Mensen moeten intuïtief en eenvoudig de app kunnen gebruiken. Applicaties bouwen in low-code start daarom met het maken van de User Stories. User Stories zijn korte, eenvoudige beschrijvingen van elke stap in de bedrijfsapplicatie vanuit het oogpunt van de uiteindelijke gebruiker van de app. Op deze manier wordt de eindgebruiker bij het ontwikkelen van de applicatie betrokken. De klant is hierbij in de lead en gaat (in de rol van product owner) de functionaliteiten van de applicatie opschrijven.

Een business applicatie bestaat uit tientallen User Stories. Al deze User Stories worden vervolgens door het team ‘geprioriteerd’; welke features zijn nice-to-have en welke zijn must-have voor de applicatie? Zo worden keuzes gemaakt welke functies op korte termijn ingebouwd dienen te worden.

Lees meer informatie over User Stories en sprints/agile in deze blog van Mendix.

Stap 2: Aan de slag met UX en UI

In de eerste fase is een belangrijke stap gezet door bij de gebruiker van de business applicatie te beginnen.  Voordat de applicatie daadwerkelijk technisch in elkaar gezet wordt in Stap 3, gaan we aan de slag met  de User Experience (UX) en User Interface (UI). Oftewel: hoe moet de business applicatie eruitzien en werken? Hierbij wordt de applicatie zo ‘ge-designed’ dat de hoogste gebruikerservaring voor de klant wordt bereikt. Ook Mendix onderstreept de kracht van UX en Design in deze beginfase.

Op basis van het doel van de te bouwen applicatie wordt in deze fase door de UX’er vastgesteld wie de app gaan gebruiken en welke rollen deze personen hebben. In deze stap van het ontwikkelproces van de applicatie worden de persona’s opgesteld en schetsen gemaakt van het uiterlijk van de app, waarbij steeds nagedacht moet worden wat voor de gebruiker het meest intuïtief is.

Wanneer wij bij Mansystems samen met onze klanten applicaties ontwikkelen in low-code, starten wij met het volgende team van professionals:
- Een UX’er die zorgt voor de flow.
- Een designer die het uiterlijk van de applicatie vormgeeft.
- Een front-end developer die UX en UI samenvoegt en uitvoert.

Start je niet bij User Stories en UX & UI, maar bij het technische deel van de applicatie, dan ligt de nadruk op de performance, de integratiemogelijkheden of het technisch vernuft van een applicatie. Daardoor werkt de bedrijfsapplicatie weliswaar technisch perfect, maar is hij minder logisch qua gebruikservaring.

Stap 3: De applicatie in elkaar zetten
Nu we weten hoe de applicatie er uit komt te zien en wat hij moet kunnen, komt het daadwerkelijk in elkaar zetten van de applicatie met low-code in Mendix aan de orde. Ondanks dat dit de technische kant van de applicatie is, zorgt low-code ervoor dat de klant nauw betrokken is bij het ontwikkelproces. Want ook al heb je geen codeer-skills, als verantwoordelijke als verantwoordelijke wil je grip houden op de ontwikkeling van de nieuwe business applicatie. Sterker nog: je wilt de andere stakeholders bij het ontwikkelproces betrokken houden. 

Dat is waar het belangrijkste voordeel van Mendix in beeld komt. Door het visuele karakter van Mendix kunnen ook niet-ontwikkelaars intensief deelnemen aan het ontwikkelproces. In plaats van code te laten schrijven door ontwikkelaars, worden bouwblokken visueel bij elkaar geschoven. Een bedrijfsapplicatie maken in low-code is hiermee een gelijkwaardige samenwerking tussen business en IT. Zo kom je met je team sneller tot resultaten en kun je al tijdens het ontwikkelproces een werkende applicatie laten zien. Uiteraard pakken wij dit bij Mansystems op een Agile manier aan waarbij we werken in sprints. Zo is er veel meer contact met de business en blijf je wendbaar in de ontwikkeling van de applicatie.

Een applicatie ontwikkelen in low-code met Mendix heeft overigens nog meer grote voordelen. Lees hiervoor ook ons blog ‘Zes redenen om Mendix als App Platform te gebruiken’.

Stap 4: Integreren met andere systemen

Data is het nieuwe goud. Het ontsluiten van de informatie die je verwerkt met je nieuwe bedrijfsapplicatie is daarom essentieel in het proces. Met andere woorden: de voorlaatste stap in het ontwikkelproces van je business app is integratie met andere systemen.

Door integraties kunnen we eenvoudig koppelen met andere systemen om uiteindelijk gebruikers makkelijker te laten werken. Dit zorgt ervoor dat:

  • Er geen dubbele data in meerdere systemen terechtkomt (data consistentie);
  • Er geen gebruik van meerdere systemen nodig is (gebruikersgemak);
  • Alle data beschikbaar is op het moment dat het nodig is (efficiëntie).

Een grote kracht van Mendix is dat het een open low-code platform is en daardoor makkelijk kan praten met andere systemen. Dat is tevens de reden voor de samenwerking tussen Mendix en IBM Cloud, de deal tussen Mendix en SAP, en last but not least de recente overname van Mendix door Siemens. Als onderdeel van Siemens wordt het Mendix-platform uitgebreid met mogelijkheden voor diep geïntegreerde verticale oplossingen in vele industrieën.

Stap 5: Testen, testen, testen!
De nieuwe bedrijfsapplicatie is nu zo goed als af, op één belangrijk punt na dat ten onrechte vaak wordt vergeten of verwaarloosd: het testen

Mansystems is de evangelist in de Mendix-community als het gaat om testen. In de aanpak en visie van Mansystems is binnen het agile proces van applicatieontwikkeling het  testen van de performance een onmisbaar onderdeel.  Mansystems heeft hier een unieke aanpak voor: enkele jaren geleden heeft Mansystems speciaal voor het Mendix-platform uitgebreide testsoftware ontwikkeld: de Application Test Suite (ATS) en de Application Performance Monitor (APM). Ook Mendix verkoopt deze door Mansystems ontwikkelde testsoftware mee.

Ontwikkelen in low-code gaat om ‘snel’ en ‘makkelijk’. Door met testen een extra stap aan het ontwikkelproces toe te voegen, lijkt de snelheid van de ontwikkeling van de app afgeremd te worden, maar niets is minder waar: de nieuwe bedrijfsapplicatie wordt dankzij ATS en APM al tijdens het ontwikkelproces grondig getest op functionele werking en technische perfectie. Zo komen er bij gebruikerstesten of na livegang geen onverwachte problemen boven water die al eerder gedetecteerd hadden kunnen worden. Dit verhoogt uiteindelijk de productiviteit en snelheid van ontwikkelaars.

Wat de grondige testprocedure van Mansystems ook belangrijk maakt, is dat bij applicatieontwikkeling in low-code behalve ‘snel’ en ‘makkelijk’ ook ‘First Time Right’ belangrijk is - met andere woorden: dat de applicatie in één keer foutloos wordt opgeleverd. Met deze wijze van testen in het ontwikkelproces borgt Mansystems die wens. Dat maakt de Mansystems-aanpak zo succesvol.

Met deze laatste stap is de nieuwe bedrijfsapplicatie succesvol ontwikkeld in low-code. Nadat je op deze wijze met je team en je low-code partner je eerste applicatie hebt gerealiseerd, wordt het alleen maar eenvoudiger – ook dat is de kracht van Mansystems en het Mendix-platform.


Request a demo

Workshop: ontwikkel een app in één dag
Is het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties in Mendix low-code echt zo snel en simpel? Bij Mansystems laten we je graag ervaren dat met onze agile werkmethode, Mendix visualisatie modelleringstools en teamwork binnen slechts één dag een business app gerealiseerd kan worden. Meld je nu aan voor een gratis app-in-a-day hackaton en ontdek met welke snelheid je jouw organisatie digitaal kunt transformeren.

Wouter van Dee

Wouter van Dee started working for Mansystems in 2004 as a consultant. Through the roles of migration specialist, product owner and product manager, he is now responsible for the delivery of all projects, product, service and maintenance within Mansystems. Wouter strongly believes in an agile way of working and believes that the benefits reach far beyond software development.