<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1195114&amp;fmt=gif">

Hoe het Mendix Platform bijdraagt aan de digitale transformatie van de Gemeente Rotterdam

Interview - Erik van der Steen is Rapid Application Development (RAD) kwartiermaker bij Gemeente Rotterdam. Hij vertelt waarom Gemeente Rotterdam er voor koos om met het Mendix App Platform te werken en hoe Mendix-partner Mansystems heeft geholpen bij het ontwikkelen van de eerste apps.


Digitalisering van de Gemeente Rotterdam

In 2016 startte Gemeente Rotterdam met een digitaliseringsprogramma om de stad innovatiever te maken. Dat ging echter niet zonder slag of stoot.
Erik: “De IT-afdeling kende lange doorlooptijden, hoge kosten en een beperkte capaciteit, waardoor de verschillende onderdelen van de gemeente lang moesten wachten op de invulling van hun wensen rondom de digitalisering.

Door het lange wachten waren de gevraagde apps inmiddels achterhaald. Als gevolg betrokken onderdelen van de gemeente IT niet meer bij hun ideeën en gingen zij de applicaties uitbesteden aan externe partijen. Hierdoor ontstond niet alleen een chaos aan apps: allerlei apps bij verschillende partijen, maar die apps moesten allemaal op de gemeente IT-infrastructuur komen, wat niet altijd mogelijk bleek.”

“Zoals bij veel IT-afdelingen konden we niet aan de vraag voldoen. Er ontstond een app jungle, oftewel Shadow-IT”.

Door de toename van ‘shadow-IT’ (IT binnen de gemeente die niet officieel is goedgekeurd), werd de uitdaging binnen de ICT-afdeling van de gemeente steeds duidelijker. Erik wilde deze uitdaging te lijf gaan met het introduceren van agile werken en low-code platform Mendix: “Mendix is snel te leren, makkelijk in gebruik en je kunt veel zelf doen en bouwblokken opnieuw gebruiken in andere apps. Wanneer de gebouwde app toch niet het beoogde resultaat levert, kun je deze weer aanpassen of ‘weggooien’. Dit past bij de nieuwe manier van werken.”

De introductie van Mendix


2018 is voor Gemeente Rotterdam het jaar van de ‘pilot’ met RAD: Agile werken met de verschillende onderdelen (clusters) binnen de gemeente, waardevolle apps creëren en aansluiten op de huidige IT-infrastructuur. De introductie van RAD ging in januari 2018 gepaard met Portfolio workshops. Verschillende onderdelen van de gemeente konden app ideeën aandragen en vanuit die ideeën werd er gekeken welke vraagstukken er lagen.

“We kregen meer dan 40 aanvragen in een korte tijd. Met welke aanvraag begin je dan en wat is de beste fit? Hier werden workshops voor georganiseerd”, vertelt Erik van der Steen.
“De aanvraag van clusters die geen product owner voor een RAD-project konden leveren of geen budget hadden, werden niet uitgekozen. Daarnaast werd er gekeken naar complexiteit, toevoegende waarde en zichtbaarheid.” Uiteindelijk koos Gemeente Rotterdam ervoor om met 2 applicaties te starten.

Erik: “Het aanvraagproces voor Bijzondere Bijstand hebben we digitaal gemaakt waardoor het veel efficiënter uitgevoerd kan worden. Ook hebben we een bestaande app voor toezicht en handhaving op straat vervangen.” Samen met Mansystems werden ook een aantal apps gebouwd, zoals een wegwijzer-app als onderdeel van de gemeente website, die ervoor zorgt dat de burger snel weet bij welk loket hij moet zijn met zijn hulpvraag. De Rotterdam parkeer-app, die ervoor zorgt dat het eenvoudiger wordt om betaald parkeren voor bezoekers te faciliteren. En een app voor registratie van inkomende subsidie, om efficiënter te kunnen verantwoorden waar subsidie voor gevraagd en gebruikt wordt.  

De kracht van Mendix & Mansystems


Erik gelooft in Mendix, omdat je een applicatie bouwt die exact doet wat je wilt. Niet meer en niet minder. “De RAD-aanpak staat dicht bij de uiteindelijke gebruikers en dat is de kracht. Mendix is niet weer een ontwikkeltaal voor IT’ers, maar zorgt ervoor dat de gebruiker snapt wat er wordt ontwikkeld. Het draagvlak voor de oplossing is enorm hoog.” De Mendix-developers van Mansystems helpen de gemeente met het bouwen van hoogwaardige apps, maar ook met het Agile werken.”Wij zorgen dat onze consultants aanwezig zijn op de locatie van de klant. Hierdoor ontstaan korte lijnen met de product owners en kunnen wij Mendix-developers van de gemeente helpen zich te ontwikkelen.” vult Jos van Houten, Account Executive Mansystems aan.

De gemeente heeft mooie resultaten behaald, maar liep ook tegen beperkingen aan. Erik: “Het enige dat soms problemen oplevert is onze eigen verouderde infrastructuur die nog niet helemaal de nieuwste integratietechnologie aankan. Daarvoor hebben we tussenoplossingen bedacht.”

“Mendix staat dicht bij de uiteindelijke gebruikers en dat is de kracht. Het is niet weer een ontwikkeltaal voor IT’ers, maar zorgt ervoor dat de gebruiker snapt wat er wordt ontwikkeld.”

Plannen voor de toekomst


In 2023 wil Gemeente Rotterdam een RAD-team van 14 medewerkers hebben. Ze willen volledig Agile werken en alle competenties zelf in huis hebben (UI/UX, development, onderhoud & support, testers, performance, agile coaches en scrummasters). Mansystems gelooft sterk in de verzelfstandiging van organisaties die Mendix gebruiken, zoals de Gemeente Rotterdam. Om het platform strategisch goed in te kunnen zetten, is het belangrijk dat je de competenties zelf in huis hebt om innovatief te blijven. Mansystems ondersteunt ook andere organisaties bij hun digitale transformatie en Agile werken, zoals Louwman Group en Achmea.

 

Meld je aan voor een gratis Mendix Demo 

 

Mansystems

As a Mendix Expert Partner, Mansystems supports and consults companies that strive to create applications using the low-code platform: Mendix. Mansystems is a Mendix Certified Support Partner, meaning users and developers can expect top tier support. The Mansystems systems academy conducts training, workshops and bootcamps to companies that aim to develop applications independently