<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1195114&amp;fmt=gif">

    Jos van Houten

    Jos van Houten heeft een passie voor business innovatie en business transformatie. Hij adviseert organisaties over het proces en de aanpak tot succesvol innoveren en/of transformeren, door het inzetten van het Mendix platform en de verschillende diensten van Mansystems.
    Page 1 of 0 « »